Våra kunder

Bland Stockholmshems hyresgäster fınns alla åldrar och typer av hushåll representerade. Den dominerande hushållstypen består av 1-2 personer i åldern 35-55, vilket beror på att företagets lägenhetsbestånd till 60 procent består av små lägenheter på två rum och kök eller mindre.

Småhushållen – familjer utan barn, ungdomar, ensamstående med och utan barn samt pensionärer – är därför viktiga kundgrupper.

Långa boendetider och en omflytttning på omkring 10 procent bidrar till att åldern hos Stockholmshems kontraktsinnehavare blivit högre. Störst andel hyresgäster som är äldre än 65 år fınns i innerstaden. Detta har sin förklaring i att kötiderna för att få en lägenhet i innerstaden har varit längre än i andra områden under många år.

Hyresgäster i nyproduktion

Hyresgästerna i nyproduktionen är i regel yngre än i det befıntliga beståndet, eftersom det där krävs en kortare kötid. Framför allt i ytterstaden kommer många av de nya hyresgästerna från andrahandsboende, inneboende eller föräldrahem.