Upphandling

En av Stockhomlshems byggarbetsplatser

Vi bygger enskilda hus och hela kvarter

Stockholmshem har i uppdrag att bygga många nya lägenheter de närmaste åren. Nyproduktionen omfattar såväl mindre kompletteringsbebyggelse i våra befintliga bostadsområden som hela kvarter i nya stadsdelar och utvecklingsområden.

Till detta kommer upprustningar och ombyggnader av våra äldre bestånd samt i vissa fall ombyggnad av lokaler till bostäder.

Förvaltning och underhåll

För städning, parkskötsel, målning och andra underhållsarbeten anlitas sedan lång tid tillbaka utomstående entreprenörer och konsulter. Det innebär att vi kontinuerligt genomför upphandlingar av dessa tjänster.

Intresserad?

Både för förvaltning och i byggprojekten har vi givetvis behov av flera olika typer av entreprenörer och konsulter.

Läs mer om våra behov på www.opic.se där vi annonserar våra upphandlingar.