Tillfälliga bostäder

Stockholmshem är sedan många år den huvudsakliga fastighetsägaren för SHIS Bostäders verksamhet, vars fokus är att erbjuda boenden för grupper som har svårare att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden av ekonomiska eller sociala skäl; ungdomar, ensamstående och familjer.

Under 2016 ökade behoven att ordna bostäder för nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. En ny bosättningslag fördelar antalet personer per kommun och Stockholm har för 2017 i uppdrag att ta emot drygt 2 800 personer. Behovet av nytillskott i form av modulbostäder är därför stort och Stadsledningskontoret leder och samordnar arbetet.

Eftersom SHIS Bostäder kommer att driva genomgångsbostäderna har Stockholmshem fått i uppdrag att bygga merparten av bostäderna. Det är tänkt att ske framför allt genom att bygga modulbostäder med tidsbegränsade bygglov.

Modulbostäder

Hittills har stadsbyggnadsnämnden beviljat bygglov för modulbostäder i Älvsjö, Bromma, Vällingby, Skärholmen, Johanneshov och på Södermalm. En bygglovsansökan är inlämnad för Hagsätra.