Istappar och snöröjning

Publicerad

Hjälp oss hitta risker för ras

Under vintern ökar Stockholmshem uppmärksamheten på risker för ras från hustak och liknande. Vi är även anslutna till Istappstelefonen. Den är ett samarbete mellan fastighetsägare i hela Stockholms län och är en tjänst som vem som helst kan ringa till, när som helst.

Istappstelefonen

Öppet dygnet runt

När Istappstelefonen får ett samtal slussas informationen vidare direkt till berörd fastighetsägare - till exempel Stockholmshem - som kan åtgärda en eventuell fara för ras av snö eller istappar. Istappstelefonen håller öppet dygnet runt. Telefonnumret är 020-478277. Läs mer på Istappstelefonen.se

 

Vi snöröjer

Stockholmshem snöröjer och halkbekämpar för att öka framkomligheten och säkerheten i våra områden, framför allt för gångtrafikanter. Området kring entréer, sophus och källsortering prioriteras högst, därefter snöröjs källartrappor m m.

Snöröjning av gator och vägar sköter Stockholms stad, läs mer via länken längst ner.