Ny hyra från 1 januari

Publicerad

Hyresöverenskommelsen för 2018 mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen region Stockholm är klar och innebär en hyreshöjning om 1,3 procent från 1 januari 2018. På den hyresavi du får för juni kommer din nya hyra att framgå samt den retroaktiva hyreshöjningen för perioden januari-maj.

Då parterna i årets förhandling inte kunde enas hänsköts tvisten till Hyresmarknadskommittén (HMK). Efter beslut i HMK har Stockholmshem och Hyresgästföreningen region Stockholm nu tecknat avtal.