Stockholmshem söker Energitekniker

Publicerad

Som energitekniker kommer du att arbeta med ett av våra fastighetsområden. Du samarbetar i nära relation med områdets förvaltare och fastighetstekniker och stödjer dem inom värme och ventilationsfrågor. Du ansvarar även för felsökning och felavhjälpande underhåll av byggnadernas klimatsystem.