Stockholmshem söker Chef Affärsutveckling bostad

Publicerad

Som chef för enheten Affärsutveckling leder du arbetet i processens tidiga skeden från ackvisition och detaljplanearbete till projektering. Frågor kring ackvisition, detaljplaner, gestaltning, projektering och exploatering blir i din vardag. Du kommer också att utveckla enheten på ett effektivt och framgångsrikt sätt för att säkerställa den höga nybyggnadstakten. I din vardag samarbetar du ofta med andra, tex chef för nyproduktion som ansvarar för projektens genomförandefas