Träffa Stockholmshem på Business Arena

Publicerad

Stockholmshem är på plats på Business Arena Stockholm för att prata bostadsbyggande och stadsutveckling. Träffa oss på Mötesplats Stockholm – Stockholms stads lounge där de främsta experterna diskuterar några av de viktigaste utmaningarna för den växande huvudstaden.

På Mötesplats Stockholm, plan 3 i mässområdet i Stockholm Waterfront Congress Centre, kommer frågor som handlar om bostadsbyggande och hållbar stadsutveckling att diskuteras i en rad miniseminarier, panelsamtal och utfrågningar. Följande förvaltningar och bolag inom Stockholms stad arrangerar Mötesplats Stockholm: exploateringskontoret, fastighetskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Stockholm Business Region och Stockholms hamnar.

Program: Mötesplats Stockholm

Aktiviteterna i Mötesplats Stockholm genomförs i samband med pauser i det ordinarie programmet. Samtliga miniseminarier modereras av Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad.

Social hållbarhet

Onsdag 21 september kl 10.20–10.50.

Paul Alarcon (hållbarhetschef, Stockholms stad) inleder om stadens kommission för ett socialt hållbart Stockholm. Därefter panelsamtal med Viktoria Walldin (socialantropolog, White Arkitekter), Emma Henriksson (hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg), Katarina Wåhlin Alm (vd, NCC Property Development Sweden) och Lennart Weiss (kommersiell direktör, Veidekke).

Marknaden och bostadsmålen

Onsdag 21 september kl 13.15–13.45.

Anette Scheibe Lorentzi (stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad) inleder om bostadsuppdraget utifrån analys av bostads- och kontorsmarknaden. Därefter panelsamtal med Nancy Mattsson (chef för Projektutveckling, JM Bostad Stockholm), Christian Dahlman (affärsenhetschef för Nya Bostäder, Ikano Bostad), Kristian Ericsson (affärsutvecklingschef för Region Mälardalen, Veidekke) och Eva Nygren (vd, AB Stockholmshem).

Stockholmshusen

Onsdag 21 september kl 15.15-15.45.

Patrik Andersson (chef Bygg & Teknik, Stockholmshem), Emelie Eriksson, (stadsbyggnadsansvarig projektutvecklare, Svenska Bostäder) och Håkan Siggelin (chef projektutvecklingen, Familjebostäder).

Fokus Skärholmen

Torsdag 22 september 2016 kl 10.20–10.50.

Joel Berring (stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad) inleder om stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen. Därefter panelsamtal med Thomas Stoll (planchef vid stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad), Sara Heppling Trygg (avdelningschef vid Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad), Carl Struvfe (director asset manager, Grosvenor) och Emelie Eriksson Ekström (stadsbyggnadsansvarig projektutvecklare, AB Svenska Bostäder) och Assefa Hailu (projektledare, Mitt 127).

Bostadsuppdraget

Torsdag 22 september 2016 kl 12.30–13.00.

Torleif Falk (bostadssamordnare, Stockholms stad) inleder med en lägesrapport. Därefter panelsamtal med Anette Scheibe Lorentzi (stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad) och Håkan Falk (exploateringsdirektör, Stockholms stad).

Älvsjöstaden – om att investera tillsammans för en hållbar stadsutveckling

Torsdag 22 september 2016 kl 15.15–15.45.

Anette Sand (vd för Familjebostäder, Stockholms stad) inleder om projektet. Därefter panelsamtal med Erik Ragnerstam (regionchef, JM AB), Jesper Engström (arkitekt SAR/MSA, AIX Arkitekter) och Håkan Siggelin (projektutvecklingschef, Familjebostäder, Stockholms stad).

Varmt välkomna!