Stadsdelsutveckling

Som en stor aktör på Stockholms bostadsmarknad har vi ett stort socialt ansvar. Ansvaret sträcker sig utöver bostadsområden, hus och hyresgäster. Det omfattar hela de stadsdelar där vi är verksamma. Vårt stadsdelsutvecklingsarbete utgår ifrån stadsdelarnas befintliga kvaliteter och de boendes behov och önskemål.

Projektet Hållbara Hökarängen avslutades i juni 2015 men mycket av arbetet som påbörjats under projekttiden lever vidare och vi fortsätter att aktivt stötta lokala utvecklingsinitiativ och aktiviteter. Projektet har gett många erfarenheter och lärdomar som dokumenterats i bokform och som går att repetera i andra stadsdelar.

Projektet Bagarmossen SmartUp pågår för fullt med stort engagemang och intresse från boende och aktiva i Bagarmossen.

I vårt uppdrag att flytta huvudkontoret till Skärholmen ingår att utveckla stadsdelen. Vi för dialog med andra aktörer som kan bidra våra mål; att genom kontorsetableringen och nya samarbeten bidra till en positiv utveckling av stadsdelen till gagn för våra hyresgäster, boende, förenings- och kulturliv, företagare och besökare i stadsdelen.