Social hållbarhet

Utvecklingen i Sverige, Stockholm och omvärlden har lett till ett allt större fokus på socialt ansvarstagande i våra bostadsområden och vid upphandlingar och inköp. Vi arbetar brett med sociala frågor, allt från bostadsbyggande till arbetsmarknadssatsningar och sponsring av föreningar. Här är några exempel på hur vi arbetar med social hållbarhet.

Bostäder

Som ett allmännyttigt bolag stödjer vi stadens arbete för ett socialt hållbart Stockholm inom områdena stadsutveckling, bostadsförsörjning och bostadssociala frågor. Behovet av tillfälliga boenden har ökat för att ta hand om antalet ankommande flyktingar och vi har hjälpt staden i arbetet med att hitta akutbostäder genom att iordningställa ett antal lokaler för tillfälligt boende.

Vi har även ett särskilt uppdrag i att bistå SHIS Bostäder (Stockholms stads bostadsociala resurs) i deras verksamhet genom att bland annat bygga fler bostäder för särskilda grupper.

För att ge fler ungdomar möjlighet till eget boende startade vi under 2015 ett försök med så kallade kompiskontrakt för personer mellan 18-25 år. Det tillåter ungdomar att dela på ett kontrakt under fyra år och samtidigt behålla sin kötid i bostadsförmedlingen. Kompiskontrakt finns även på försök för seniorer +65.

Vi öronmärker även lägenheter för ungdomar för att öka deras möjlighet att få eget boende.

Arbetsmarknad, praktik & sommarjobb

Vi samarbetar med olika aktörer för att göra det möjligt för ungdomar eller långtidsarbetslösa att komma ut på arbetsmarknaden. Varje år ta vi emot sommarungdomar som får möjlighet att arbeta i våra bostadsområden med våra parkentreprenörer.

Läs mer om sommarjobb hos Stockholmshem.

Vi tar också emot ett antal praktikanter från yrkeshögskolor, grund- och gymnasieskolor, lärlingsprogram eller andra praktikprogram för att ge unga vuxna en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Via Jobbtorg Stockholm erbjuder vi praktikplatser till arbetssökande som behöver komma in på arbetsmarknaden för att få referenser eller erfarenhet efter en längre tids arbetslöshet.

Läs mer om praktik mm

Föreningar och sponsring

Vi stöttar ett antal föreningar och organisationer som vi anser höjer trivseln och stärker den sociala hållbarheten i våra bostadsområden. Ett exempel är Stiftelsen Läxhjälpen som ger läxhjälp åt elever som riskerar att inte komma vidare till gymnasiet.

Några andra exempel på föreningar som vi sponsrar:

• Bagarmossen/Kärrtorps bollklubb. I gengäld nattvandrar klubben 10 kvällar per år. Nattvandringen organiseras av ungdomsgårdens (Bagishuset) personal.

• Fotbollsklubben Rågsved IF och Rågsveds boxningsklubb. Områdesteamet i Rågsved är med och sponsrar julfirandet i Folkets hus och olika trädgårdsaktiviteter. En av gårdarna i Rågsved fick delat andrapris i Gröna Gårdars tävling 2015.

• Samba Football Academys verksamhet med gratis spontanfotboll för flickor i åldern 7 – 17 år i Hässelby. Vi sponsrar även hockeylaget Brinkens ungdomsverksamhet.

Vi är medlemmar i Fastighetsägarföreningarna i Järva, Rågsved och Skärholmen. Föreningarna arbetar bland annat med att skapa arbetstillfällen med lokal rekrytering, öka tryggheten i deras verksamhetsområden samt marknadsföra områdena i en positiv anda.

Sociala krav vid upphandling & inköp

Vi har påbörjat arbetet med att ställa sociala hållbarhetskrav vid större upphandlingar av varor och tjänster. Ett exempel är ett markskötselavtal där entreprenören ska stötta de boendes intresse och engagemang för att utveckla möjligheter till stadsodling inom bostadsområdets kvartersmark. Det kan innebära att bidra med pedagogisk kunskap och dialog med boende kring val av lämplig plats och praktisk utformning för odling, jord- och växtval, kompostering, gödsling med mera.

Arbetet med att ställa sociala hållbarhetskrav kommer att intensifieras och utvecklas med stadens upphandlingspolicy som grund under kommande år.