På väg mot klimatneutralitet

Ett av vårt samhälles största utmaningar är de pågående klimatförändringarna som utsläpp av växthusgaser leder till.

Till 2045 har riksdagen därför slagit fast att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det kommer kräva en stor omställning och även byggsektorn behöver vara med på denna resa. Sektorn har därför samlats kring en färdplan för hur vi ska bidra till detta mål och gå från ord till handling.

Stockholmshem vill vara en del av lösningen och har valt att stå bakom Färdplanen för en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn 2045. Färdplanen består av målsättningar, uppmaningar till aktörer samt en viljeinriktning för att vi ska nå klimatneutralitet och samtidigt vara konkurrenskraftiga.

Som långsiktiga förvaltare inom stadens allmännytta har energieffektivitet och förnyelsebara energikällor varit en viktig del av vårt arbete mot minskad klimatpåverkan. Vi har nu börjat ta nästa steg i detta arbete genom att fokusera på klimatpåverkan från materialanvändning vid ny- och ombyggnation. Stockholmshem är delaktiga i utvecklingen av Byggbranschens Miljöberäkningsverktyg och genomför just nu beräkningar av klimatpåverkan i en rad projekt. Detta för att utveckla vår och våra partners kunskaper om vår klimatpåverkan och vad vi kan göra i olika delar av byggprocessen för att minska denna.

– Vi behöver alla arbeta för att möta klimatutmaningen. I fastighetsbranschen har vi jobbat mycket med energifrågor i driften, men nu måste vi jobba på fler fronter. Därför tar vi nu också tag i frågan om hur och med vad vi bygger och renoverar. Vi har påbörjat den resan och nu uppmanar vi våra kollegor i branschen att följa med, säger Johanna Wikander, miljöchef på Stockholmshem.