Miljöbyggnad

Kv Trettondagen i Hökarängen

Miljöbyggnad är en miljöklassning för byggnader, utvecklat för svenska förhållanden. Miljöklassningen ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material och kemikalier. Systemet kan användas för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. En byggnad kan uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD.

I Stockholmshems nyproduktion bygger vi generellt med ambitionen att uppnå betyget SILVER, några exempel är de fyra nya husen på Rubinvägen i Solberga och kvarteret Töfsingdalen i Norra Djurgårdsstaden. År 2013 fick vi vårt första – Stockholms första till och med – GULD-certifierade hus, passivhuset i kvarteret Trettondagen i Hökarängen. Kvarteret Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden som stod färdigt 2017 har också klassats som GULD.