Byggvarubedömningen

Byggarbetsplats

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande förening som bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Miljöbedömning av byggvaror är ett sätt att ta ansvar för det vi bygger in och använder i våra hus och lämnar till kommande generationer.

Alla Stockholmshems inköp, egna och entreprenörers, måste kontrolleras och godkännas i BVB. De produkter vi väljer i vår fastighetsdrift och det vi bygger in i våra nya hus, vid ombyggnad och underhåll har mycket stor betydelse för våra fastigheters miljöbelastning.

Medlemmarna i Byggvarubedömingen utgörs av de ledande aktörerna på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden, idag över 40 medlemsföretag. Stockholmshem är ett av dessa företag och vi deltar aktivt i utvecklingen av databasen. Vid årsskiftet 2013/2014 innehöll databasen 12 900 olika miljöprövade produkter och utökas kontinuerligt.