Hållbart byggande

Byggarbetsplats

Stockholmshem har ett stort och viktigt uppdrag i att bygga nya bostäder de kommande åren. Vi behöver bygga mycket och vi behöver bygga snabbt för att möta den bostadsbrist som råder idag.

I vårt uppdrag ingår att bygga för alla, från lägenheter för nyanlända till lägenheter i utvecklingsområden som Norra Djurgårdsstaden och Årstadal. Vi bygger också där vi redan finns, många av våra planerade projekt ligger i ytterstaden.

När vi bygger nytt har vi ett ansvar att göra det på ett hållbart sätt, att bygga långsiktigt hållbara hus för kommande generationer. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt byggande för att få hus som är energieffektiva och med ett bra inomhusklimat, bra hus att bo i helt enkelt.