Stockholmshem söker Chef Affärsutveckling bostad

Stockholm växer! Fler hyresbostäder måste fram och de närmsta åren ska vi starta 500-700 lägenheter per år, vilket kräver ett aktivt arbete med att öka vår projektportfölj.

Brinner du för bra bostäder, humana miljöer, arkitektur och stadsbyggnad? Vi har en rad spännande och utmanande projekt framför oss med fokus arkitektur, energieffektivitet och långsiktighet med kvalitet. Det ger oss möjlighet att ligga i utvecklingens framkant på många områden.

Stockholmshem söker nu en modern ledare för att ta nästa steg i utvecklingen av enheten Affärsutveckling bostad. Vi erbjuder dig ett omväxlande jobb med stort utrymme för engagemang i ett framtidsinriktat företag med trevliga kollegor.

Uppdraget

Som chef för enheten Affärsutveckling leder du arbetet i processens tidiga skeden från ackvisition och detaljplanearbete till projektering. Frågor kring ackvisition, detaljplaner, gestaltning, projektering och exploatering blir i din vardag. Du kommer också att utveckla enheten på ett effektivt och framgångsrikt sätt för att säkerställa den höga nybyggnadstakten. I din vardag samarbetar du ofta med andra, tex chef för nyproduktion som ansvarar för projektens genomförandefas

Du har personalansvar för 4 medarbetare inom fastighets- och projektutveckling. I rollen ingår att leda, utveckla, stödja och motivera dina medarbetare. I rollen ingår förutom att aktivt bedriva ett ackvisitionsarbete också att driva förändringsarbete och utveckling mot ökad affärsorientering och ett mer processorienterat arbetssätt. Du effektiviserar via ledarskap och god kommunikation och bidrar till ökad kundnöjdhet.

Vem är du?

Som person är du självgående och duktig på att bygga team genom att skapa engagemang och delaktighet kring gemensamma mål. Du har erfarenhet av att arbeta med ackvisition och detaljplaner och har ett brett kontaktnät. Du arbetar bra tillsammans med andra, kommunicerar på ett tydligt sätt och skapar goda relationer såväl internt som externt. Vi uppmuntrar nyfikenhet och intresse för nya lösningar, samtidigt som det är viktigt att du har gott omdöme, förstår och tillämpar affärsmässiga principer, är ekonomisk medveten och fokuserar på effektivitet ur ett helhetsperspektiv. Du har ett stort intresse för nybyggnadsfrågor inom bostadsbyggande, är en kunskapsresurs för andra och underhåller kontinuerligt din specialistkunskap.

Kvalifikationer

Du har en högskoleutbildning, arkitekt SAR-LAR-FPR, civilingenjör, lantmätare, samhällsplanerare eller motsvarande. Du bör ha minst 10 års erfarenhet inom området, och det är en fördel om du har arbetat på fastighetsägarsidan, gärna med bostäder. Det är önskvärt att du har ett kunnande inom såväl arkitektur, stadsbyggnad som teknik och exploateringsfrågor. Du är också van vid att samarbeta med fastighetsägare, kommuner och övriga myndigheter, gärna inom Stockholms stad. Du har också erfarenhet av ledarskap.

Personliga egenskaper

För att lyckas i den här rollen är du affärsmässigt- och strategiskt lagd. Du har erfarenhet av att leda och entusiasmera personal och få dessa att jobba mot gemensamma och uppsatta mål. Ditt ledarskap karaktäriseras av tydlighet och förmåga att våga fatta beslut, samtidigt som du är en bra coach till dina medarbetare. Du har god samarbetsförmåga och är därmed bra på att hantera / möta kunder och andra samarbetspartners och har ett naturligt intresse av att kommunicera med människor.

Ansökan

Har du frågor om tjänsten kontakta Patrik Andersson tel. 08 508 39 201. Facklig representant för Vision är Patrik Gavander, tel. 508 39 611. Sista ansökningsdag är den 13 januari 2109, men skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. I våra 27 000 lägenheter bor drygt 50 000 stockholmare – lika många som i en medelstor stad. Vi har dessutom drygt 3 500 lokaler. I över 80 år har vi byggt och förvaltat hem åt nya, gamla och unga stockholmare. Vårt arbete utgår från våra kunder – hyresgästerna – och syftar till att erbjuda ett välkomnande, bekvämt och tryggt boende – varje dag.

Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Antalet anställda är drygt 350 personer.