Års- och hållbarhetsredovisning 2017

För år 2017 redovisade Stockholmshem för första gången även vårt hållbarhetsarbete enligt GRI. Års- och hållbarhetsredovisningen ligger på vår kommande webbsajt: 

beta.stockholmshem.se/om-oss/foretagsfakta/arsredovisningar/ars--och-hallbarhetsredovisning-2017