Stockholmshems styrelse

Stockholmshems styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval.

Ledamöter och suppleanter väljs som representanter för kommuninvånarna – inom ramen för det representativa demokratiska systemet – och sammansättningen speglar det partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfullmäktige.

Ordföranden tillhör den politiska majoriteten och vice ordföranden oppositionen. Nomineringar av ledamöter och suppleanter görs av respektive politiskt parti.

Ordförande
Björn Ljung (L)

Född 1962
I styrelsen sedan 2007

Vice ordförande
Kadir Karsiga (S)
Född 1975
I styrelsen sedan 2015

Ledamot
Ewa Carlsson-Hallberg (S)
Född 1957
I styrelsen sedan 2015

Ledamot
Sara Pettigrew (MP)
Född 1979
I styrelsen sedan 2015

Ledamot
Georgios Tsiroyannis (V)
Född 1951
I styrelsen sedan 2015

Ledamot
Yvonne Fernell-Ingelström (M)

Född 1945
I styrelsen sedan 2017

Ledamot
Stefan Svanström (KD)
Född 1972
I styrelsen sedan 2015

 Suppleanter

 

Emilia Wikström Melin (S)
Född 1986
I styrelsen sedan 2015

Tomas Vrcek (S)
Född 1974
I styrelsen sedan 2015

Fotios Stathis (MP)
Född 1966
I styrelsen sedan 2015

Eva Arnqvist (V)
Född 1973
I styrelsen sedan 2018

Billy Östh (M)
Född 1949
I styrelsen sedan 2015

Carl Cederschiöld (M)
Född 1945
I styrelsen sedan 2008

Lena Kling (L)
Född 1969
I styrelsen sedan 2017

 Foto: Janis Lukas och Bengt Alm