Stockholmshems ledningsgrupp

Anette Sand

Anette Sand
VD
Född 1957
Anställd 2018
Tidigare erfarenhet: VD Familjebostäder, VD Förvaltaren, VD Sigtunahem, VD Wallenstam Stockholm, VD  HSB Södertörn BoService AB

Linus Johansson
Vice VD, chef VD-stab
Polishögskolan, Jur kand
Född 1972
Anställd 2014
Tidigare erfarenhet: Väsbyhem, Coor, Polis

Olle Torefeldt
Chef Kommunikation & Marknad
Journalist, JH (JMK)
Född 1963
Anställd 1998
Tidigare erfarenhet: Tidningen Folket, SvD, Informatör Läkarmissionen, Marknadsansvarig svenska Amnesty

Jenny Nielsen

Jenny Nielsen
Chef HR
Anställd 2018 (1 okt)
Tidigare erfarenhet: Fastighetskontoret

Per Forsling

Per Forsling
Chef Boende & Lokaler
Född 1974
Anställd 2015
Utvecklingschef Fastighetsägarna Stockholm, verksamhetskonsult Meta Fastighetsadministration, energispecialist Fastighets AB L E Lundberg

Svante Larsson
Ekonomichef
Civilekonom
Född 1960
Anställd 2000
Tidigare erfarenhet: Fakto Förvaltning (egen konsultverksamhet), Skatteansvarig Svenska Bostäder

Patrik Andersson
Chef Bygg & Teknik
Teknisk licentiat, KTH
Född 1959
Anställd 2013
Tidigare erfarenhet: JM AB, avdelningschef och regionchef

Anna Skjöldebrand Ljung
Affärsutvecklare
Civilingenjör
Född 1970
Anställd 1998
Tidigare erfarenhet: Skandia fastigheter

 

Foto: Janis Lukas och Bengt Alm