Stockholmshem på 2000-talet

Hus byggt 2008-2009 i Aspudden

Efter att ha byggt ett fåtal nya hus under 1990-talet tog Stockholmshems nyproduktion återigen tagit fart. Under 2007 hade bolaget exempelvis över 1 000 lägenheter i produktion. Så mycket hade Stockholmshem inte byggt på över 20 år.

Stockholmshem bygger både nya kvarter och kompletterar befintliga områden under den här perioden. Exempel på områden i närförort och ytterstad som förtätas under dess år är Aspudden, Enskede, Solberga, Sätra, Skärholmen, Hässelby, Rågsved och Hökarängen.

I det gamla industriområdet Södra Hammarbyhamnen, Hammarby Sjöstad, pågår expansionen för fullt under början av 2000-talet. Utöver Stockholmshems drygt 300 befintliga lägenheter i området färdigställs ytterligare drygt 300 nya lägenheter i slutet av 2007.

Sjöstadsområdet är karaktäristiskt för byggandet på 2000-talet: Det ligger vid innerstadens ytterkant, men har givits en innerstadskaraktär med flerfamiljshus och gröna innergårdar, samtidigt som kvarteren ligger nära vattnet. Husen har putsade släta fasader som reflekterar ljuset från vattnet. Ett stort utbud av såväl butiker som caféer och restauranger finns också i området.

Vid Liljeholmskajen i Årstadal byggs över 300 lägenheter i olika storlekar, från ettor till femmor med varierade och öppna planlösningar. Dessutom satsas mycket på att göra områdena ekologiskt hållbara, till exempel införs ett tekniskt avancerat sopsugssystem för avfallshantering.

Ombildning till bostadsrätt

Under ett par mandatperioder på 2000-talet hade Stockholmshem ett ägaruppdrag att erbjuda hyresgäster, i ett antal utvalda områden, möjligheten att ombilda till bostadsrätt. En förteckning över de fastigheter som vi sålde till bostadsrättsföreningar under åren 2007-2013 kan du se nedan.