Stockholmshem på 1970-talet

Hus byggt på 1970-talet i Bagarmossen

Stockholmshems bostadsproduktion minskade kraftigt under 1970-talet. Endast 21 nya fastigheter byggdes, jämfört med 1960-talets nästan sextio.

Bland de nya områdena finns Henriksdalberget i Nacka, där Stockholmshem byggde fyra nya sexvåningshus. Precis som husen i Henriksdal har ett typiskt ”miljonprograms-utseende”, har även de flesta andra nya flerfamiljshusen en tidstypiskt avskalad och modernistisk prägel.

Exempel syns på Byälvsvägen i Bagarmossen. Där byggdes längor med tre våningar höga lamellhus, med tegelfasader och drygt 1100 lägenheter. Och på Hägerstensvägen i Aspudden byggdes under åren 1978 till 1979 sex loftgångshus i fyra våningar, med hiss.

De flesta lägenheterna har tre eller fyra rum och kök, och är ganska stora, mellan 77 och 92 kvadratmeter. Taken är platta och fasaderna släta med ljust tegel och utskjutande balkonger.

På 1970-talet byggde Stockholmshem bostäder även i Jakobsberg, Rinkeby, Solhem, Nockebyhov, Hässelby Villastad, Södermalm, Kungsholmen, Östermalm.