Stockholmshem på 1940-talet

Hus byggt på 1940-talet i Hökarängen

Under de första åren på 1940-talet byggde Stockholmshem flera områden med barnrikehus, bland annat i Aspudden, Traneberg, Midsommarkransen och Årsta.

Men barnrikehusen som form övergavs 1946, och istället började man bygga för alla. Det goda från funktionalismen behölls, miljöerna skulle vara ljusa, öppna och barnvänliga. Men kraven på god standard ökade och lägenheterna blev rymligare, husen fick balkonger, fasader av tegel eller puts i varma jordfärger och utsmyckningar.

Exempel på den nya stilen finns i flera områden i Hökarängen, och i Midsommarkransen, där husen har vita synliga fönsterfoder och tvårumslägenheterna är 54 kvm stora jämfört med 45 kvm i barnrikehusen.

Björkhagen var det första området som byggdes enligt en så kallad ”schemaplan”, framtagen av Stadsbyggnadskontoret. Syftet var att bygga standardiserade områden runt ett centrum med tunnelbana, torg, affärer och skola, med bostäder runt omkring.

På 1940-talet byggde Stockholmshem bostäder även i Mariehäll, Riksby, Åkeslund, Abrahamsberg, Åkeshov, Gröndal, Hjorthagen, Hägerstensåsen, Johanneshov, Gubbängen, Hökarängen och på Södermalm.

När 40-tal övergick i 50-tal hade Stockholmshem drygt 9000 lägenheter i sitt bestånd.