Nyproduktion och ombyggnad

Färdigställd och pågående nyproduktion

Under året 2014 färdigställdes 153 (205) bostäder. De flesta av dessa lägenheter byggdes på Södermalm och i närförorter som Midsommarkransen och Västertorp. De totala projektkostnaderna uppgick till ca 370 (362) miljoner kronor. Nybyggnation av 486 (672) lägenheter påbörjades under 2014 och vid årsskiftet 2014/2015 uppgick pågående nyproduktion till 1250 (917) lägenheter. Under 2015 beräknas ca 650 lägenheter färdigställas.

Färdigställd nyproduktion
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Spantet 6 036 1 1,2 0,1 Ombyggnad lokal till lgh
Midsommarkransen Buxbomen 2 031 26 127,0

3,1

Nyproduktion
Midsommarkransen Murgrönan 2 031 12 27,3 1,5 Nyproduktion
Södermalm Tygeln 1 095 23 79,0 4,3 Nyproduktion
Västertorp Bjällerkransen 5 228 91 135,0 5,0 Nyproduktion
Summa     153 369,5 14,0

 

Pågående nyproduktion
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Kölsvinet 6 036 4 7,5 0,5 Ombyggnad, lokal till lgh
Hjorthagen Töfsingdalen 1 257 141 420,0 25,6 Nybyggnation
Hjorthagen Hornslandet 1 258 154 540,0 31,4 Nybyggnation
Liljeholmen Golvläggaren 1 248 153 480,0 24,1 Nybyggnation
Mariehäll Linaberg 19, Sämjan 1 242 230 585,0 30,1 Nybyggnation
Skärholmen Kalvholmen 1 259 102 129,0 8,5 Ombyggnad, lokal till lgh
Solberga Tektiten 1, Malakiten 2, Agaten 2 261 102 226,0 12,5 Nybyggnation
Södermalm Tygeln 1 095 179 690,0 38,4 Nybyggnation
Västertorp Bjällerkransen 5 228 185 276,0 20,3 Nybyggnation
Summa     1 250 3 353,5 191,4

 

Planerad nyproduktion

Stockholmshem har höjt ambitionsnivån för bolagets nyproduktion. Vi eftersträvar en god gestaltning av byggnader och utemiljöer, som kombinerar formgivning med funktionella, tekniska, sociala och miljömässiga krav till en lyckad helhetslösning. Ett bostadshus med hög arkitektonisk kvalitet är också en långsiktigt effektiv byggnad – för såväl de boende och Stockholmshem som för samhället. Ett stort arbete läggs ner på att skapa funktionella, vackra och effektiva bostäder med låg energianvändning och med miljöprövade byggnadsmaterial.

Antalet beräknade byggstarter under 2015 är 574 st (486). 357 st av dessa lägenheter byggs Liljeholmen varav 172 st avser studentlägenheter. Stockholmshem har haft målsättningen att under perioden 2011-2014 årligen produktionsstarta 525 st lägenheter. De nya ägardirektiven för 2015 anger bland annat att vi ska öka vårt bostadsbyggande för att från 2017 fördubbla vårt bostadsbyggande och årligen starta ca 1000 lägenheter. Staden har målsättningen att det ska byggas 40 000 nya bostäder till år 2020 och ser stadens bostadsbolag som en viktig aktör i detta arbete. Sökandet av markanvisningar kompletteras med ett aktivt arbete att förvärva projektfastigheter eller pågående nyproduktionsprojekt.

Planerad nyproduktion
Stadsdel Kvarter/ adress Byggstart Antal lgh
Bredäng Rebeckorna 1 2015 14
Liljeholmen Syllen 3 2015 357
Solberga Tåhättan 2015 74
Södermalm Verktummen & Libellen 2015 129
Totalt     574

 

Byggstarter 2010-2015

Antal
2010 480
2011 678
2012 401
2013 401
2014 488
2015  1) 574

1) planerade byggstarter

Upprustning och ombyggnad

Ombyggnad av det äldre beståndet

Stockholmshem har ett bostadsbestånd som till nära 80 procent består av fastigheter byggda fram till och med sjuttiotalet. Detta ställer krav på företaget att bedriva ett omfattande underhållsprogram för att fastigheterna ska motsvara moderna krav och behålla sitt reala värde. Ombyggnader och upprustningar har till stor del skett i två olika program - dels de så kallade smalhusupprustningarna av hus byggda på trettio- till fyrtiotalet och dels fastigheter i generationen efter, som benämns femtiotalsupprustning.

Smalhusupprustning

Smalhus är 8-10 meter djupa lamellhus med genomgående lägenheter byggda i slutet av trettiotalet fram till slutet av fyrtiotalet. I smalhusen görs en genomgripande men varsam ombyggnad, där lägenheterna moderniseras samtidigt som ursprungliga kvaliteter bevaras. Under 2014 färdigställdes 48 lägenheter i smalhus, vilket motsvarade en kostnad på 60,8 miljoner kronor.

Femtiotalsupprustning

Under 2014 slutfördes den delen av femtiotalsupprustning som innebär stambyte i badrum och kök, renovering av badrum samt modern standard på elinstallationer i lägenheten. Totalt 115 lägenheter färdigställdes under 2014. Det som återstår är renovering av horisontella stammar i källarplan i vissa fastigheter. Vid källarrenoveringen har hyresgästerna fått bättre belysning i källaren, säkrare dörrar och lås till sina förråd samt till källaren då vi även byter passagesystem och inhägnad av förråden.

Miljonprogrammet

Under 2014 avslutades inventeringsarbetet för områden byggda under sextio-, sjuttio- och åttiotalet (det så kallade REKO-projektet). Kunskap om skicket i fastigheterna har samlats in från områdeschefer och deras team, specialister och projektledare. Externa konsulter inom el, VVS och konstruktion har besiktigat och bedömt byggnaderna utifrån sina perspektiv. Statistik i form av uppkomna vattenskador, vatten- och energiförbrukning har sammanställts.

För att nödvändiga åtgärder i de olika områdena ska kunna värderas, prioriteras och planeras kommer en förstudie genomföras under 2015 i 8 områden där underhållsbehoven är som störst. Resultatet av förstudierna kommer sedan att genomgå en strategisk bedömning av vilka åtgärder som ska genomföras ur de fyra perspektiven: hyresgäst, teknik, ekonomi och miljö innan upprusningarna påbörjas.

Färdigställda ombyggnader 2014
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Spantet 6 036 48 60,8 1,7 Smalhusupprustning
Västertorp Skidbacken 1 092 115 46,2 1,0 50-talsupprustning och trygghetspaket mm
Summa   163 107,0 2,7

 

Pågående ombyggnader 2014
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Kölsvinet 6 036 48 98,0 2,2 Smalhusupprustning
Fören 2 & Babord 6 025 60 104,0 2,7 Smalhusupprustning
Summa 108 202,0 4,9