Förvärv och försäljningar

Under året förvärvades två fastigheter: Allgunnen 8, en tomträtt i Årsta, samt Instrumentet 5 i Örnsberg, en fastighet vars uthyrbara areor består huvudsakligen av kommersiella lokaler.

Inga fastigheter såldes under 2014 och det skedde heller inte några bostadsrättsomvandlingar.

Fastighetsförvärv 2014
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Köpeskilling, tkr Kontraktsdatum Tillträdesdatum Anm.
Hägersten Instrumentet 5 414 48 399 13-10-23 14-05-05 lokal/projektfastighet
Årsta Allgunnen 8 262 19 808 12-11-22 14-09-01 projektfastighet
Summa     68 207