Fastighetsutveckling

Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 386 (383) fastigheter med ett bokfört värde på 15 200 (14 227) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 90 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella lokaler. I Stockholmshems bestånd finns 2 326 kategoribostäder, lägenheter som i huvudsak hyrs ut till SHIS Bostäders verksamhet, Stockholms stads bosociala resurs.

Drygt 50 procent, 13 020 lägenheter, av Stockholmshems fastighetsbestånd består av bostäder byggda fram till och med femtiotalet. Merparten av dessa är belägna i närförort och inre ytterstaden med attraktiva lägen och relativt låga hyror. Antalet lägenheter från miljonprogramsperioden sextio- till sjuttiotalet är 7 159 lägenheter, främst lokaliserade i ytterstaden.

Antal fastigheter
Antal fastigheter Area, kvm
bostäder

Lokaler, kvm

Bostäder 348 1 572 551 177 971
Lokaler 11 - 17 185
Pågående nyproduktion 10 17 719* 1 764*
Projektfastigheter 8 - -
Övrigt 9 - 648
Totalt 386 1 590 270 197 568

 (* = fastigheter där inflyttning är påbörjade)

Antal objekt
Antal Area, kvm
Bostäder 25 623 1 590 270
Lokaler 3 449 197 568
Garage 5 642 132 011
Bilplatser 5 095 -
Summa 39 809 1 919 849

Uthyrbar area

Under 2014 ökade bostadsarean med 15 368 kvadratmeter och uppgick vid årets slut till 1 590 270 (1 574 902). Den totala uthyrbara arean inklusive garage uppgick till 1 919 849 (1 892 494) kvadratmeter, en ökning med 27 355 kvadratme­ter. Antalet hyresobjekt var vid årets slut 39 809 (38 843), en ökning med 966 objekt. Mer än 60 procent av Stockholmshems totala bostadsarea och bostadshyresvärde finns i tio stadsdelar. Hökarängen är den stadsdel som står för det största antalet lägenheter och största bostadsarean.

Stadsdelar med störst bostadsbestånd
Stadsdel Antal bostäder Area, kvm bostäder Hyresvärde, Mnkr
Södermalm 3 009 170 149 292,4
Hökarängen 2 964 173 111 213,5
Bagarmossen 1 811 129 673 145,5
Solberga 1 503 91 601 109,6
Skarpnäcks gård 1 238 86 482 110,9
Aspudden 1 210 83 953 106,8
Västertorp 1 076 61 838 78,4
Rågsved 968 69 662 80,3
Sätra 936 65 042 68,9
Skärholmen 793 60 116 58,9
Totalt 15 508 991 627 1 265,2
Andel total 61% 62% 60%

 

Fastigheter och uthyrbar area
Affärsområde Antal fastigheter Antal bostäder Totalt Area, kvm bostäder Area, kvm
lokaler
Västerort/ Innerstaden 130 9 111 626 698 552 542 74 156
Sydväst 129 8 173 579 506 525 227 54 279
Sydöst 127 8 339 581 634 512 501 69 133
Totalt 386 25 623 1 787 838 1 590 270 197 568