Innerstad/Västerort

Innerstad/Västerort består av innerstadens stadsdelar, Hammarby Sjöstad, Årstadal och hela västerort. I innerstaden finns den största andelen av beståndet på Södermalm och i västerort finns det största antalet bostäder i Bromma och Hässelby.

Antal fastigheter: 130

Antal lägenheter: 9 111

Lägenhetsarea: 552 542

Medelstorlek, kvm: 61

Medelhyra kr/kvm jan 2014: 1 280

Lokalarea, uthyrbar: 74 156 

Ekonomisk information

Distrikt Innerstad/Västerort med drygt 33 procent av beståndet står för 39 procent av Stockholmshems totala hyresintäkter. Normhyrorna varierade mellan 991 kronor per kvadratmeter och år i hustyperna Klassicism och Grannskapet och 1 649 kronor per kvadratmeter och år i nyproduktion.
Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 266 kronor och driftnettot per kvadratmeter var 650 kronor.

Hustyp och normhyror innerstan/västerort
Antal lägenheter Normhyra kr/kvm, januari 2015
Sekelskifte -1920 23 1 068
Klassicism 1920-1930 47 993
Funktionalism 1930-1940 1 407 1 204
Folkhemmet 1940-1950 821 1 003
Grannskapet 1950-1960 1 927 991
Storskalighet 1960-1970 1 390 983
Kvartersstaden 1970-1980 602 1 231
Nymodernism 1990-2000 24 1 335
Nyproduktion 2000- 1 504 1 649

 

Underhåll

I Innerstaden/Västerort satsades det totalt 121 miljoner kronor på underhållsåtgärder under 2014. Dessutom har vi startat ett arbete kring energibesparande åtgärder för att utreda vilka åtgärder som är lämpliga utifrån fastigheternas varierade förutsättningar och underhållsbehov.

I Beckomberga har Stockholmshem unika cylinderformade hus där tre av dem putsades om under 2014. I Blackeberg påbörjades byte av yttertak på ett antal fastigheter.

En fastighet på Kungsholmen har fått fasad och fönsterrenovering, gårdsanpassning för dagis samt ventilationen ombyggd och anpassad till dagisverksamheten.

Flertalet utemiljöprojekt har genomförts under året på ett antal platser i Traneberg, Hjorthagen, Abrahamsberg, Ulvsunda och Nockebyhov.

För att öka tryggheten för våra hyresgäster har vi installerat elektroniska lås i flera områden i distriktet. I kvarteret Linjalen på Södermalm har vi, förutom att installera elektroniska lås och porttelefoni, även genomfört flertalet upprusningsarbeten såsom nödutgångsbyggnader på gården, byte av branddörrar och portar, renovering av hissar och byte av belysning. I andra fastigheter på Södermalm har vi genomfört renovering av hissar och tväggstuga, målning av trapphus och omläggning av parkyta.  Dessutom har vi åtgärdat ett antal felaktiga balkonginglasningar.

Ekonomisk information