Sydväst

Distrikt Sydväst omfattar större delen av områdena Älvsjö, Skärholmen, Rågsved samt delar av Hägersten-Liljeholmen. Mer än halva beståndet återfinns i stadsdelarna Solberga, Västertorp, Rågsved, Sätra och Skärholmen.

Antal fastigheter: 129

Antal lägenheter: 8 173

Lägenhetsarea: 525 227

Medelstorlek, kvm: 64

Medelhyra kr/kvm jan 2014: 1 112

Lokalarea, uthyrbar: 54 279

Ekonomisk information

Marknadsområde Sydväst står för 31 procent av Stockholmshems totala hyresintäkter. Normhyrorna varierar mellan 990 kronor per kvadratmeter och år i hustypen Sekelskifte och 1 447 kronor per kvadratmeter och år för nyproduktion. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 087 kronor. Driftnettot per kvadratmeter låg på 517 kronor. 

Hustyp och normhyror i sydväst
Antal lgh Normhyra kr/kvm, januari 2015
Sekelskifte -1920 210 990
Klassicism 1920-1930 0
Funktionalism 1930-1940 998 1 162
Folkhemmet 1940-1950 2 914 997
Grannskapet 1950-1960 881 999
Storskalighet 1960-1970 1 447 896
Kvartersstaden 1970-1980 589 1 069
Nymodernism 1990-2000 0
Nyproduktion 2000- 935 1 447

 

Underhåll

I Sydväst satsades totalt 221 miljoner kronor på underhållsåtgärder under 2014. Gårdar och lekplatser rustades i Västertorp och trädvårdsåtgärder utfördes i Solberga. I Ekensberg tillskapades ett par nya uteplatser.

I Aspudden fortsatte omläggningen av plåttak på en sekelskiftesfastighet och i Örnsberg renoverades utsatta fasadpartier i en del av fastigheten. Inventering avseende fasad- och takåtgärder utfördes i Solberga och Rågsved.

Trygghetsskapande åtgärder i källarna utfördes i Midsommarkransen samtidigt som man på Vasaloppsvägen i Västertorp påbörjade arbetet med en större källarupprustning, det så kallade trygghetspaketet. Elektroniskt låssystem har installerats i Aspudden och nya hisstelefoner i Solberga.

Värmeåtervinningsprojekt färdigställdes i Aspudden, Solberga och Sätra. En förskola i Örnsberg fick ny ventilation och i Sätra utfördes ett omfattande projekt för injustering av värmesystemet.

Nya tvättstugor byggdes och renovering av befintliga utfördes i Skärholmen. Här satsade man också på de allmänna utrymmena genom målning av källargångar samt genom renovering av hissar.

I Gröndal och Ekensberg totalrenoveras våra 40-tals fastigheter och på Hägerstensåsen inventerades fastigheter inför kommande upprustning. På Skidvägen i Västertorp tog man ett helhetsgrepp med stambyte och trygghetspaket, takomläggning, värmeåtervinning samt ombyggnad av lokal till lägenhet.

Sophanteringen förbättrades ytterligare inom samtliga förvaltningsområden och i Skärholmen fortsatte det av hyresgästerna mycket uppskattade projektet med odlingslotter.

Ekonomisk information