Sydöst

Distrikt Sydöst består av Enskede, Skarpnäck och Farsta samt större delen av Årsta och Vantör. Stockholmshems bestånd omfattar främst hus i Hökarängen, Bagarmossen och Skarpnäck.

Antal fastigheter: 127

Antal lägenheter: 8 339

Lägenhetsarea: 512 501

Medelstorlek, kvm: 62

Medelhyra kr/kvm jan 2014: 1 082

Lokalarea, uthyrbar: 69 133

Ekonomisk information

Marknadsområde Sydöst står för 30 procent av Stockholmshems totala intäkter. Normhyrorna för Stockholmshems bostäder i Sydöst varierar mellan 916 och 1 310 kronor per kvadratmeter och år. Den lägsta normhyran har fastigheter byggda på femtio- och sextiotalet. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 075 kronor. Driftnettot per kvadratmeter var 463 kronor i Sydöst. 

Hustyp och normhyror i sydöst
Antal lgh Normhyra kr/kvm, januari 2015
Sekelskifte -1920 0 0
Klassicism 1920-1930 0 0
Funktionalism 1930-1940 648 1 215
Folkhemmet 1940-1950 3 558 997
Grannskapet 1950-1960 713 916
Storskalighet 1960-1970 1 357 919
Kvartersstaden 1970-1980 1 260 1 067
Nymodernism 1990-2000 60 1 310
Nyproduktion 2000- 243 1 472

 

Underhåll

I Sydöst satsades totalt 149 miljoner kronor på underhållsåtgärder under 2014.

I Skarpnäck genomfördes enskilt det mest omfattande underhållsarbetena under året och en förklaring är återställning efter skador av brand på flera fastighter. Arbetet har bestått av utbyte av byggnadsdelar, tekniska installationer, renovering av hissar samt återställning av lägenheter. I Skarpnäck pågår också ett flerårigt underhåll av tvättstugor med utbyte av tvättmaskiner.

Flera fastigheter i Hammarbyhöjden och Björkhagen har underhållits avseende fönster och fasader och även i Bagarmossen har tak- och fasadrenoveringar utförts. Efter genomförda fasadarbeten har gårdsrenoveringar i samråd med hyresgäster påbörjats på några platser.

I Hökarängen har fyra avfallsrum byggts och anpassats för matinsamling. Dessutom har nya grovsoprum skapats i Tobaksområdet, där även ett flertal tvättstugor fått ny maskinpark. I Hökarängen centrum har en lokal anpassats till en ny hyresgäst, Vårdcentralen.

På Byälvsvägen i Bagarmossen har ett antal underhållsarbeten pågått under året, bland annat renovering av utvändiga trappor, belysning och garage. På Byälvsvägen har vi även byggt tre nya tvättstugor med förbättrad tillgänglighet samt tillhörande miljörum.

Precis som i övriga distrikt har trygghetsåtgärder i form av porttelefoner installerats i ett antal fastigheter.

Ekonomisk information