Fastighetsinnehav

Sammandrag Stockholmshems fastighetsinnehav 2014-12-31
Västerort och Innerstaden Sydväst Sydöst Totalt
Fastigheter, antal 130 129 127 386
Bostäder, antal 9 111 8 173 8 339 25 623
Bostäder, uthyrbar area, kvm 552 542 525 227 512 501 1 590 270
Lokaler, uthyrbar area, kvm 74 156 54 279 69 133 197 568
Lokaler outhyrd area, % 11,4% 13,3% 6,5% 10,2%
Lokaler, tomställt för ombyggnad,% 2,6% 2,7% 0,1% 1,8%
Garage och bilplatser, antal 3 784 3 628 3 325 10 737
Taxeringsvärde, Mnkr 11 234,1 6 806,2 6 364,6 24 404,8
Hyresvärde 2014, Mnkr 831,4 642,2 627,5 2 101,1
Medelhyra jan 2014, kr/kvm 1 280 1 112 1 082 1 161

 

Ladda ner Stockholmshems fastighetsinnehav för att se hela fastighetsinnehavet i PDF-format.

Under respektive distrikt kan du se hela vårt fastighetsinnehav på karta. I de fall att flera en fastighet har flera adresser placeras kartnålen på den första adressen.