Värdeutveckling

Värdeförändring

Efter justering för investeringar i projekt om 1 355 miljoner kronor och förvärv om 68 miljoner kronor återstår en värdeökning om 1 114 miljoner kronor under 2014. Värdeökningen motsvarar drygt 3 procent. Den totala värdeuppgången förklaras av höjda bostadshyror för 2014, förändrade direktavkastningskrav samt färdigställd nyproduktion och genomförda ombyggnader. Marknadsvärdet per kvadratmeter ökade 6,1 procentenheter under 2014. Det genomsnittliga marknadsvärdet per kvadratmeter har ökat med 28 procent de senaste fem åren. Värdet har ökat med i genomsnitt 6,3 procent per år sedan 2010.

Bedömt marknadsvärde

Det sammanlagda marknadsvärdet för hela beståndet, uppskattat som summan av de enskilda objektens marknadsvärden, bedömdes i värderingen till 35,8 (33,2) miljarder kronor. Detta motsvarar 19 113 (18 015) kronor per kvadratmeter för bebyggda fastigheter.

Värdeutveckling 2010-2014
År Marknadsvärde, Mkr Förändring, % Kr/kvm Förändring, %
2010 27 308 1,3% 15 019 6,8%
2011 29 177 6,8% 15 902 5,9%
2012 30 800 5,6% 17 100 7,5%
2013 33 215 7,8% 18 015 5,4%
2014 35 752 7,6% 19 113 6,1%