Våra fastigheter

Våra fastigheter
Vårt område Kvarnhagen i Hässelby

Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 386 (383) fastigheter med ett bokfört värde på 15 200 (14 337) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 90 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella lokaler.

Det sammanlagda marknadsvärdet för Stockholmshems fastigheter ökade med 2,6 miljarder kronor under 2014 och bedömdes vid årsskiftet 2014/2015 till 35,8 (33,2) miljarder kronor. Fastigheterna var bokförda till 15,2 (14,2) miljarder kronor och taxeringsvärdet uppgick till 24,4 (23,9) miljarder kronor.

Taxeringsvärdet för det samlade beståndet uppgick till 24 405 (23 879) miljoner kronor vid årsskiftet, vilket motsvarade 13 652 (13 524) kronor per kvadratmeter. Det totala taxeringsvärdet steg med drygt 2 procentenheter under året.

Åldersstruktur
Investeringar