Verksamhetsområde och mål

Nya arbetssätt sätter hyresgästen främst

För att bli ännu bättre på att sätta hyresgästen i centrum har Stockholmshem under 2014 utvecklat nya arbetssätt utifrån den nya organisation som sjösattes 2013, bolagets nya processinriktade arbetssätt och visionen att erbjuda ett boende som är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Varje dag.

Vi strävar efter att agera med Vänlighet, Närvaro, Inlevelse och Ansvar – såväl mot våra hyresgäster som mot medarbetare och samarbetspartners. Under året har därför samtliga anställda deltagit i ett utvecklingsprogram där vi genom samtal och uppgifter fått konkretisera vad en vanlig dag på jobbet innebär.

Stockholmshem strävar också efter att verksamheten ska präglas av Samarbete, Struktur, Effektivitet och Lärande. Den nya organisationen med många nya roller har inneburit nya utbildningssatsningar och samarbetsformer under året. Bolagets planerings- och uppföljningsarbete har också utvecklats.