Nya plusenergihus

I september 2014 utsågs Stockholmshem till vinnare i en prestigefylld tävling om markanvisning för fastigheten kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Stockholmshem samarbetade med bland annat arkitektfirman DinellJohansson för att skapa ett spjutspetsprojekt med fokus på miljöriktigt byggande och boende. Bidraget vann tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck”. De två plusenergihusen med totalt 43 lägenheter kommer att generera mer energi än vad de gör av med, sett till ett helt år. Detta är möjligt tack vare en kombination av en mängd olika tekniker som extra tjocka väggar, återvinning av värmen i frånluften, återvunnet regnvatten, solceller och bergvärme.

De nya lägenheterna i Norra Djurgårdsstaden är ett led i ett större och mer långsiktigt arbete för att skapa hållbart boende; exempelvis utsågs Stockholmshems passivhus i Hökarängen under 2013 till Stockholms första Guldhus av Sweden Green Building Council.

Plusenergihusen i Norra Djurgårdsstaden är ett spjutspetsprojekt inom hållbart byggande. Illustration: DinellJohansson