Hållbara Hökarängen

I drygt tre år har Stockholmshem drivit utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen. Projektets syfte är att göra Hökarängen till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel samt till en levande och trivsam stadsdel att bo i.

Under de första åren av projektet låg fokus på tre områden; centrumutveckling, uthyrning av lokaler och hållbarhetsinvesteringar i Stockholmshems fastigheter. Hökarängens centrum har utvecklats till ett levande centrum med närservice som de boende efterfrågat. Numera finns restauranger, caféer, butiker, apotek och under 2014 öppnade en efterlängtad vårdcentral.

Uthyrningsgraden av lokaler ute i bostadsområdena har ökat markant, sedan projektets start har omkring 130 nya lokalkontrakt tecknats. Många lokaler hyrs av konstnärer eller andra kreativa verksamheter som bidrar till att göra Hökarängen till en levande stadsdel att bo och verka i. Intresset för lediga lokaler är fortsatt stort.

Omfattande hållbarhetsinvesteringar har gjorts i fastigheterna i form av bland annat energieffektivisering genom värmeåtervinning, tilläggsisolering av vindar och vattensparåtgärder. Arbetet fortsätter med införande av nya avfallhanteringslösningar som ökar hyresgästernas möjligheter att sortera.

Sedan slutet av 2012 drivs även en fördjupad miljösatsning med fokus på de boendes klimatpåverkan. Projektet drivs med stöd från Energimyndigheten och syftet är att tillsammans med boende och verksamma i Hökarängen hitta lösningar och metoder för att minska förbrukningen av jordens resurser. I projektet ingår forskning kring de boendes klimatpåverkan och beteende.

Ett antal delprojekt, baserade på förslag och idéer från boende och verksamma i Hökarängen, drivs inom områden som urban odling, återbruk, energibesparing och hållbar konsumtion. Bland annat påbörjades byggandet av en gemensam trädgård för odlingsintresserade Hökarängsbor. För att engagera fler Hökarängsbor i projektet anordnas utflykter, kurser, seminarier och workshops inom aktuella ämnen som mat, natur, energi, odling med mera.

Det finns en aktiv lokal samverkan i form av samarbeten med verksamheter, skolor, föreningar och konstnärer. I september 2014 arrangerades en välbesökt Hållbarhetsfestival i två dagar där över 40 lokala aktörer deltog med aktiviteter och erbjudanden.

Under två dagar i september ordnades Hållbarhetsfestivalen i Hökarängen. Drygt 40 aktörer medverkade i ett mycket lyckat arrangemang.

Projektet pågår fram till och med juni år 2015. Under slutet av 2014 påbörjades arbetet med att hitta former för överlämning av projektet till aktiva lokala aktörer samt Stockholmshems ordinarie förvaltningsorganisation.

Läs mer på Hållbara Hökarängens webbplats.