Bagarmossen Smartup– tillsammans för en levande stadsdel

Hösten 2014 startade Stockholmshem Bagarmossen Smartup, ett nytt stadsdelsutvecklingsprojekt. Syftet är att utveckla stadsdelen utifrån ett helhetsperspektiv där Stockholmshem har 1 800 lägenheter, ca 5 000 hyresgäster och äger större delen av verksamhetslokalerna i centrum. 

Bagarmossen är idag en trevlig och trygg stadsdel enligt invånarna själva, men för några år sedan upplevdes stadsdelen på ett helt annat sätt. Kriminalitet och ungdomsgäng gjorde invånarna och våra hyresgäster otrygga. Genom trygghetsåtgärder och ett brett samarbete med lokala aktörer, stadens förvaltningar, myndigheter och andra bostadsbolag bidrog Stockholmshem till att bryta den negativa trenden. Det resulterade i att den upplevda tryggheten idag ligger på samma nivå som flera närförorter som t.ex. Aspudden.

Att dagens Bagarmossen är en trygg stadsdel är bra, men det finns gott om kvalitéer som Bagarmossen Smartup ska arbeta vidare med för att stärka Bagarmossens attraktivitet som stadsdel och boendemiljö.   

Projektet har fokus på tre inriktningar, det lokala intresset för urban odling, kreativitet och entreprenörskap, samt utveckling av utbud och närservice i Bagarmossens centrum.

Under uppstartsfasen har inspiration och erfarenheter inhämtats från projektet Hållbara Hökarängen. Exempelvis har ett lokalt projektkontor etablerats som ska bjuda in till direkt dialog med de boende och verksamma i Bagarmossen.

Måns och Marie är två av de lokala entreprenörer som deltar i Bagarmossen Smartup. Foto: Karin Nilsson, Direktpress, Tidningen Hammarby/Skarpnäck

Under de månader projektet pågått har flera konkreta åtgärder genomförts som t.ex. att skapa nya odlingsytor på tak till parkeringshus, arrangera julbelysning i centrum och låta Bagarmossen stå värd för ett nordiskt innovationsprogram för startups med inriktning på urbant hållbara livsstilar.      

Under 2015 har projektet flera aktiviteter inplanerade. Bland annat inleds utvecklingen av Folkets hus som central mötesplats, hyresgästerna erbjuds odlingskurser och fler odlingsytor, dessutom utreds möjligheten att skapa ett s.k. coffice för lokala småföretagare i Bagarmossens centrum.   

Bagarmossen Smartup pågår till december 2016.