Några exempel från verksamheten 2014

På Stockholmshem pågår hela tiden olika projekt, långsiktiga som kortsiktiga, övergripande som inriktade. Gemensamt för samtliga är att de bidrar till att ta oss närmare våra mål och visioner.

Här har vi valt att lyfta tre exempel från verksamheten 2014:
- Bagarmossen Smartup - tillsammans för en levande stadsdel, ett nytt stadsdelsutvecklingsprojekt
- Nya plusenergihus, i Norra Djurgårdsstaden
- Hållbara Hökarängen/Resurseffektiva Hökarängen, för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel