5-årsöversikt i korthet

 

Femårsöversikt i korthet
2014 2013* 2012 2011 2010
Nettoomsättning, Mnkr 2 033 1 978 1 888 1 805 1 814
Resultat efter finansnetto, Mnkr 285 301 480 220 1 587
Realisationsvinster, Mnkr 0 57 390 203 1 656
Eget kapital, Mnkr 8 635 8 537 8 814 8 668 8 490
Marknadsvärde fastigheter, Mnkr 35 752 33 215 30 780 29 177 27 308
Bokfört värde fastigheter, Mnkr 15 200 14 337 12 920 11 978 11 258
Investeringar, Mnkr 1 425 1 414 1 938 1 597

1 446

Direktavkastning exkl central adm, % 6,3% 6,2% 4,5% 4,3% 3,5%
Avkastning totalt kapital, % 2,9% 3,0% 4,3% 2,7% 13,7%
Synlig soliditet, % 49,6% 52,2% 58,0% 60,8% 67,0%
Uthyrningsgrad area bostäder, % 100% 100% 100% 100% 100%
Antal lägenheter 25 623 25 396 25 337 25 347 25 510
Total uthyrbar area, 1 000-tal kvm 1 920 1 892 1 887 1 892 1 871
Medelantalet anställda 295 284 301 294 298


*Jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt K3


Läs hela Stockholmshems ekonomiska redovisning.