Bemanning och kompetensförsörjning

Jobba vidare med ständiga förbättringar i bemötandet av våra hyresgäster

Stort fokus har under året legat på rekrytering då flera tjänster sedan tidigare hållits vakanta på grund av den planerade omstruktureringen av fastigheter. Ett stort antal medarbetare gick också i pension kring årsskifter 2013-2014 vilket medfört ett omfattande rekryteringsbehov. Strategiska rekryteringar har genomförts till såväl kundnära roller på distrikten som till stödfunktioner inom bygg, teknik och energi samt inom kommunikation, och affärsstöd. Flera centrala chefs- och specialisttjänster har tillsats vilket tillfört ny kompetens i det fortsätta utvecklingsarbetet. Allt för att på bästa sätt jobba vidare med ständiga förbättringar i bemötandet av våra hyresgäster samt få både högre kvalitet och effektivitet i vår verksamhet i slutänden.

Butiken i Skärholmen
AnnaKarin, kundvärd och Anders, distriktchef, i vår Fint Hemma-butik i Skärholmen

Sommarjobb och praktik

Med fokus på framtidens medarbetare erbjuder Stockholmshem både sommarjobb och praktikplatser inom olika delar av organisationen. Under 2014 erbjöds sommarjobb till 65 (62) ungdomar mellan 16-19. Sommarungdomarna jobbar under tre veckor och då främst inom områdesskötsel. Stockholmshem erbjöd under året 16 (13) praktikplatser varav 5 (4) av praktikanterna kom från arbetsmarknadsinsatsen Jobbtorg. Övriga praktikanter kom från universitet, yrkeshögskolor och gymnasieutbildningar. Två högstadieungdomar fick också göra sin prao på Stockholmshem. Som ett ytterligare steg för att öka intresset för fastighetsbranschen hos teknikintresserade ungdomar och samtidigt marknadsföra företaget ytterligare tog Stockholmshem dessutom emot två praktikanter från Tekniksprånget. Tekniksprånget är ett nationellt projekt som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin i samarbete med näringslivet. Genom en fyra månaders praktik får en student en inblick i vad ingenjörsyrket innebär och förhoppningsvis skapas ett intresse för att söka vidare till en ingenjörsutbildning. Deltagande i Tekniksprånget är en långsiktig satsning för kompetensförsörjning inom branschen då ingenjörer är en yrkeskategori som det ser ut att bli brist på i framtiden.

En av våra sommarjobbare 2014
Vega, en av våra sommarjobbare 2014