Ledningsgruppen

 

Mikael Källqvist

Mikael Källqvist, tf VD chef Bygg & Teknik

Byggnadsarbetare. Född 1963. Anställd 1987.
Tidigare erfarenhet: Byggarbeten Diös, JCC, arbetsledare/chef Stockholmshem.

Anna-Lena Alexandersson

Anna-Lena Alexanderson,
HR-chef

Fil. kand. PA. Född 1955. Anställd 1991.
Tidigare erfarenhet: Personal­handläggare materialförsörjnings- ­organisationen Stockholms stad, Vin & Sprit AB.

Svante Larsson

Svante Larsson, Ekonomichef

Civilekonom. Född 1960. Anställd 2000.
Tidigare erfarenhet: Fakto Förvaltning (egen konsultverksamhet), skatteansvarig, Svenska Bostäder.

Eva Lenngren

Eva Lenngren, chef Boende & Lokaler

Civ.ing. KTH, Lantmäterilinjen, inr. fastighetsek. Född 1960. Anställd 2013.
Tidigare erfarenhet: Fastighetschef Locum AB. Affärsområdeschef Ljungberggruppen AB.

Olle Torefeldt

Olle Torefeldt, chef Kommunikation & Marknad

Journalist, JH (JMK). Född 1963. Anställd 1998.
Tidigare erfarenhet: Tidningen Folket, SvD, informatör Läkarmissionen, marknadsansvarig svenska Amnesty.

Linus Johansson

Linus Johansson, chef Affärsstöd

Jur. Kand. Född 1972. Anställd 2014.
Tidigare erfarenhet: Administrativ chef, vice vd Väsbyhem.

Anställningsvillkor för ledning

I enlighet med Stockholms stads policy för kommunala bolag omfattas VD och ledning inte av några incitaments- eller bonusprogram. VD erhåller pension i enlighet med reglerna för KAP-KL samt en avgiftsbaserad chefspension som tillämpas för chefer inom Stockholms stad (se detaljer i not 6 sidan 26). För övriga ledande befattningshavare utgår pension enligt allmän pensionsplan från 65 år.