Ledamöter 2014

Karin Gustafsson

Karin Gustafsson (S), Ordförande
fr. o m 2014-10-20

Född 1977. Överförmyndare. Vice ordförande överförmyndarnämnden, ledamot kommunfullmäktige och arbetsmarknadsnämnden, ersättare kommunstyrelsen, valberedningen och kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Björn Ljung

Björn Ljung (FP), Ordförande
t o m 2014-10-19, vice ordförande fr. o m 2014-10-20

Född 1962. Företagare. Ers. Kommunstyrelsen, ledam. kommunfullmäktige, ledam. stadsbyggnadsnämnden. I styrelsen 1999-2000, 2007-.

Leif Rönngren

Leif Rönngren (S), Vice ordförande och ledamot t o m 2014-10-19

Född 1966. F.d. borgarråd. Ledamot kommunfullmäktige. I styrelsen sedan 2002.

Carl Cederschiöld

Carl Cederschiöld (M)

Född 1945. Civilekonom. F.d. finansborgarråd. I styrelsen sedan 2008.

Mats Edenius

Mats Edenius (M)

Född 1960. Professor. F.d. ledamot Solna kommunfullmäktige. I styrelsen sedan 2011.

Maria Hassan

Maria Hassan (S)

Född 1952. Historiker. Tolk. F.d. riksdagsledamot. I styrelsen sedan 2011.

Annika Hjelm

Annika Hjelm (MP)

Född 1957. Undervisningsråd. Ledamot Stockholms landstingsfullmäktige. I styrelsen sedan 2011.

Ann-Christin Kjellman

Ann-Christin Kjellman (FP)

Född 1947. Fil.dr, f.d. universitetslektor. I styrelsen sedan 2011.

Börje L Eriksson

Börje L Eriksson (personalrepr. Kommunal)

Född 1954. Servicetekniker. I styrelsen sedan 2005.

Kristin Selander

Kristin Selander (personalrepr. Vision)

Född 1962. Ingenjör. I styrelsen sedan 2011.

Suppleanter 2014

Thomas Erlandsson

Thomas Erlandsson (FP)

Född 1950. F.d. sjöofficer. I styrelsen sedan 2011.

Maria Hannäs

Maria Hannäs (M)

Född 1953. Samhällsplanerare, jour/biståndshandläggare. Led. kommunfullmäktige, led. stadsbyggnadsnämnden, ombud Svenska kommunförb kongress. I styrelsen sedan 2011.

Kristoffer Hernbäck

Kristoffer Hernbäck (S)

Född 1979. Ombudsman. I styrelsen sedan 2011.

Hannes Hervieu

Hannes Hervieu (C)

Född 1989. Politisk sekreterare, förbundsordf. Centerstudenter. I styrelsen sedan 2011.

Vakant

Vakant (M)

Ingvar von Malmborg

Ingvar von Malmborg (MP)

Född 1948. Fil.kand., redaktör. I styrelsen sedan 2011.

Per Wesslau

Per Wesslau (M)

Född 1944. Jur.- och fil. kand. Tidigare Astra Zeneca. I styrelsen sedan 2007.

Anders Dahlgren

Anders Dahlgren, (personalrepr. Vision)

Född 1950. Projektledare utemiljö. I styrelsen 1996 – 2011, 2014 -