SHIS Bostäder

För personer som har svårigheter att få ett eget hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden erbjuder SHIS Bostäder (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) bostäder. Stockholmshem har ett särskilt uppdrag från Stockholms stad att bistå SHIS Bostäder i deras verksamhet, bland annat med att bygga fler bostäder. I Stockholmshems bestånd fanns 2014 1 715 (1 661) lägenheter där SHIS Bostäder hade genomgångsboenden för till exempel ungdomar, flyktingar och familjer i behov av stöd. Under 2014 färdigställde Stockholmshem 91 lägenheter i kvarteret Bjällerkransen i Västertorp och ytterligare 185 lägenheter kommer att färdigställas under 2015 och 2016. I Skärholmen byggs en tidigare kontorsfastighet om till 102 lägenheter med inflyttning under 2015.

Bjällerkransen
Bjällerkransen i Västertorp