Revisorer

Nomineringsprocess av revisorer

Den auktoriserade revisorn med suppleant väljs av årsstämman. Lekmannarevisorerna är politiskt tillsatta, väljs av kommunfullmäktige och har till uppgift att göra en förvaltningsrevision ur ägarperspektiv. Lekmannarevisorn tillhör den politiska majoriteten och lekmannarevisorssuppleanten oppositionen.

Revisorer

Björn Filip Ohlsson, Revisor
Född 1961. Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, tidigare revisorssuppleant i Stockholmshem 2005-2012 och vald för räkenskapsåren 2013-2016.

Fredric Hävrén, Revisorssuppleant
Född 1971. Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, vald för
räkenskapsåren 2013-2016.

Bengt Leijon (M), Lekmannarevisor
Född 1940. F d bankdirektör. I Stockholmshem sedan 2003 och vald till och med bolagsstämman 2015.

Barbro Hedman (S), Lekmannarevisorssuppleant
Född 1940. F d utredare. I Stock­holmshem sedan 2006 och vald till och med bolagsstämman 2015.