Miljöeffektiva transporter

Av bilparken om 85 (91) fordon utgörs den övervägande delen, 62 (64) procent, av biogasbilar. Endast sex (fem) procent av bilarna, uteslutande specialfordon, drivs av fossilt bränsle. Resterande bilar, 27 stycken, utgörs av el-, etanol- och hybridbilar. I fordonsflottan finns totalt 9 elbilar. Det långsiktiga målet är att samtliga driftbilar är miljöklassade. Den totala drivmedelsförbrukningen minskade med 15 procent till 73,1 (85,1) kbm för hela 2014. Samtliga fordon är utrustade med alkolås och ISA, ett system för miljö- och hastighetsanpassad körning. Samtliga bilar har även friktionsdäck.