Ekonomisk redovisning

 • Vid årsskiftet uppgick Stockholmshems förvalta­de fastighetsbeståndet till 386 (383) fastigheter. Den uthyrningsbara arean uppgick till cirka 1 920 000 (1 892 000) kvadratmeter inklusive garageytor. Antalet bostadslägenheter uppgick till 25 623
  (25 396).
 • Årets investeringar i fastigheter och inventarier minskade till 1 425 (1 572) miljoner kronor, varav 924 (688) avsåg nybyggnad, 431 (742) ombyggnad, 2 (3) inventarier och 68 (139) miljoner avsåg fastighetsförvärv.
 • Under året färdigställdes 153 (205) nya bostadslägenheter bland annat på Södermalm och i Midsom­markransen och Aspudden. Totalt sked­de ombyggnad och upprustning av 108 (1 148) lägenheter.
 • Det samlade marknadsvär­det för bolagets fastigheter bedömdes till cirka 35 752
  (33 215) miljoner kronor.
 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 285 (165) miljoner. Årets resultat efter skatt uppgick till 225 (235) miljoner kronor. 
 • Omsättningen uppgick till 2 033 (1 978) miljoner kronor.
 • Finansnettot försämrades under året och uppgick till -199 (-174) miljoner kronor.

Ladda ner Stockholmshems ekonomiska redovisning (pdf)