Våra lokalhyresgäster

De fem största hyresgästerna hyr 20 (20) procent av den totala lokalarean och svarar för 31 (31) procent av de totala lokalhyresintäkterna. Största hyresgästen är Stockholms stad som genererar 24 (24) procent av lokalhyresintäkterna. De flesta lokalhyresgästerna hyr dock förhållandevis små lokaler, då över 70 procent av lokalerna, inklusive förråd, är mindre än 50 kvadratmeter. I de mindre lokalerna bedriver hyresgästerna framför allt verksamheter som kontor, hantverk och butiker. I de större lokalerna bedrivs huvudsakligen kommunal verksamhet såsom förskolor, vård, omsorg och utbildning. Eventuella förändringar av den kommunala verksamheten i dessa lokaler innebär en viss riskexponering med hänsyn till den stora andelen av lokalhyresintäkterna som de utgör.

Hyrestiderna varierar stort inom lokalbeståndet. Mer än 40 procent av lokalhyresgästerna har hyrt sin lokal kortare tid än fem år samtidigt som nästan lika många, 37 procent, har hyrt sin lokal längre än tio år.

 

De fem största hyresgästerna
Hyresgäst Area, kvm Hyresintäkter, mnkr Hyresintäkter andel %
Stockholm Stad 29 046 38 797 338 24%
Coop Sverige Fastigheter AB 3 130 3 668 636 2%
Bea Livsmedel AB 4 095 3 048 740 2%
ICA Sverige AB / ICA Fastigheter Sverige AB 1 521 2 718 395 2%
Nya Alexandra Hotell 1 945 2 575 168 1%
Totalt 39 737  50 808 277  31%

 

Hyreskontraktens löptid - Hur länge Stockholmshems lokalhyresgäster har hyrt sin lokal

Procent av kontrakt
0-2 år 23%
3-5 år 18%
6-10 år 22%
11-15 år 14%
16-20 år 10%
>20 år 13%

 

Hyreskontraktets löptid, andel av totalt hyresvärde

Löptid  
2015 3%
2016 37%
2017 32%
2018 21%
2019 2%
2020 eller längre 6%

Hyresintäkter

Stockholmshems lokalhyresintäkter ökade under 2014 till 165 (160) miljoner kronor. Lokalhyresintäkterna motsvarar 8 (8) procent av Stockholmshems totala omsättning. Utvecklingen av Stockholmshems lokalhyresintäkter följer i genomsnitt konsumentprisindex. Under 2014 var intäktsnivån per kvadratmeter 930 kronor.

Lokalhyresintäkter

Andel
Lokalhyror 8%
Bostadshyror och övrigt 92%

 

Uthyrning och vakanser

Vid årsskiftet 2014 låg vakansgraden på 8,4 (7,5) procent. Totalt nytecknades 299 (195) lokalkontrakt under året. Därutöver är över hälften av lokalerna, framför allt små lager- och hobbylokaler, uthyrda med ettårskontrakt, vilket innebär att ett stort antal hyreskontrakt förlängs årligen. Uthyrningen av lokaler sköts, i likhet med bostäder, av en specialiserad uthyrningsenhet. Stockholmshems utbud av lediga kommersiella lokaler annonseras på Stockholmshems webbplats. Marknadsföring sker vid behov även via annonser och riktad lokalskyltning. Under 2014 fortsatte ett arbete med att vidareutveckla arbetet med uthyrning, förvaltning och marknadsföring av lokalerna.