Kundnöjdhet

Under 2014 genomfördes en enkät bland lokalhyresgäster i delar av beståndet. Närmare 500 svar inkom. NKI (Nöjd Kund Index) blev totalt 68 vilket är i samma nivå som Fastighetsbarometerns genomsnitt på 71 för riket i genomsnitt. Resultaten visade att hyresgäster i små lokaler är mer nöjda än lokalhyresgäster i stora lokaler. Under 2014 inleddes ett arbete med att sätta rutiner för att löpande följa upp och förbättra kundnöjdheten för lokalhyresgäster och en ny mätning planeras under 2015.

Linda driver blomaffären Blommor4U i Bagarmossen