Ytterstad

Boende och bostäder i ytterstaden 


Efterfrågan på hyresrätter

Snittkötiden för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen i marknadsområdet ytterstaden var 7,9 år under 2014. En betydligt kortare kötid än genomsnittet för innerstad och närförort på 10 och 13 år. Efterfrågan på lägenheter i ytterstaden varierar dock, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel men även hyresnivå och lägenhetsstorlek. I områden som Gubbängen och Solberga var kötiderna längre, i genomsnitt 10 år, medan den i Hässelby och Vårberg låg på omkring 7 år. Nyproducerade lägenheter har överlag något kortare kötid. De projekt med nybyggda lägenheter som förmedlades under 2014 i Fruängen, Farsta, Mariehäll och Vällingby hade till exempel en medelkötid på 5 år.

Nyproduktion i ytterstaden

I slutet av året pågick nyproduktion av totalt 4 340 bostäder i ytterstaden. Det största antalet finns i Mariehäll, där det byggs 471 bostäder. Men på flera platser som Fruängen, Kista, Beckomberga och Farsta pågår byggnation av mer än 200 bostäder. Totalt färdigställdes 1 795 bostäder i ytterstaden under 2014, varav två tredjedelar var bostadsrätter. Antalet byggstarter under året uppgick till 1 889 bostäder, varav drygt hälften var bostadsrätter. Hyresrätter påbörjades i bland annat Bredäng, Vällingby och Tallkrogen, totalt 739 bostäder.

Byggstarter i ytterstaden

Andel
Hyresrätter 39%
Bostadsrätter 55%
Småhus 6%

Stockholmshems marknadsandel

I ytterstaden finns 62 procent av Stockholmshems bestånd och 54 procent av lokalytan. Vid årets slut bestod beståndet i ytterstaden av 15 860 bostäder med en bostadsarea på 1 017 333 kvadratmeter. Det största antalet bostäder finns i Hökarängen med närmare 3 000 lägenheter. Andra områdena med stort bestånd är Bagarmossen, Solberga, Västertorp och Skarpnäck, med mellan 1 000 och 1 800 lägenheter. Totalt finns mer än halva beståndet i ytterstaden i dessa fem stadsdelar.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i ytterstaden

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i ytter
1 RoK el mindre 16%
2 RoK 40%
3 RoK 31%
4 RoK 11%
5 RoK el större 2%

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems hyresgäster bor närmare två tredjedelar i ytterstaden. I snitt 2,1 person per lägenhet. Högst är boendetätheten i Sköndal - ett område med hyresradhus - med fyra personer per bostad i snitt, därefter följer Rinkeby med 3,4 personer per bostad. Drygt en tredjedel har bott i sin lägenhet mindre än fyra år och lika många har bott mer än 10 år i sin lägenhet. Omflyttningen låg på 7,5 procent, inklusive kontrakt i nyproduktion. Närmare vart sjätte omskrivet kontrakt bestod av hyresgästers egna byten. Jämfört med 40 procent i innerstaden och vart fjärde i närförort. Andelen unga upp till 25 år är överlag låg i Stockholmshems bestånd, men i ytterstaden finns den högsta andelen, totalt motsvaras det av drygt 500 kontrakt. I ytterstaden är även andelen äldre något lägre än i övrigt bestånd. Drygt hälften av  kontraktsinnehavarna finns i åldersspannet 31-60 år.

Boendetid för Stockholms hyresgäster i ytterstad

Boendetid Ytterstaden, andel hyresgäster %
0-4 år 36%
5-9 år 28%
>10 år 36%