Service och förvaltning

Stockholmshem arbetar för att kunna hålla en hög servicenivå och motsvara hyresgästernas förväntningar på sitt boende. Ett gott bemötande och en tillgänglig kundtjänst har stor betydelse för hyresgästernas trivsel.

På Stockholmshem pågår hela tiden olika projekt, långsiktiga som kortsiktiga, övergripande som inriktade, för att just kunna motsvara hyresgästernas förväntningar. Några exempel på sådana projekt hittar du här.

Valfritt lägenhetsunderhåll

Ett boende i Stockholmshem utmärks av valfrihet och många hyresgäster ska kunna sätta sin egen prägel på sin bostad. Vårt lägenhetsunderhåll heter VLU och betyder Valfritt lägenhetsunderhåll. Det innebär att underhåll av ytskikt inte ingår i hyran utan hyresgästen har istället en lägre grundhyra. Inom ramen för inrednings- och tillvalssystemet Fint Hemma erbjuds sedan hyresgästerna möjligheten att beställa underhåll och tillvalsprodukter för att sätta en personlig prägel på sin bostad.

Hjälp när det behövs

Stockholmshems centrala kundtjänst har under 2014 fortsatt sitt arbete för att ge våra kunder ett bra bemötande och att bli ett effektivt stöd för övriga bolaget. Arbetssättet har utvecklats i och med implementeringen av ett nytt ärendehanteringssystem.

Kundtjänsten har följts upp löpande vilket gett underlag för ytterligare förbättringar. De samtal som tidigare gått direkt till våra kundförvaltare har under året flyttats över till kundtjänst. Med detta vill vi säkerställa att våra kunder snabbt får svar på allmänna frågor samt kvalitativa svar på sina mer komplicerade ärenden. Det leder också till avlastning av våra kundnära roller ute på distrikten med följden att de kan använda sin tid mer effektivt.

För att skapa möjligheter för kundtjänsten att optimera kundbemötandet har flera stödsystem tagits i bruk under 2014. Ett ärendehanteringssystem och en övergripande kundbild, där uppgifter från våra olika system samlas, har bidragit till kundtjänstens möjligheter att på bästa sätt hjälpa våra kunder.

Hyresgästerna kan tidsboka besök av områdestekniker via kundtjänsten eller Stockholmshems webbplats. Mottagna fel skickas ut till någon av Stockholmshems 60 servicebilar, där en områdestekniker antingen reparerar felet omgående alternativt skickar vidare ärendet till en entreprenör.

En särskild jour tar emot akuta fel på kvällar och helger när det gäller till exempel vattenläckor och hissfel. På kvälls- och nattetid finns också en störningsjour öppen för anmälan av störningar från grannar och kringboende. Störningsjouren drivs i samarbete med Svenska Bostäder, Familjebostäder och Järfällahus.