Kundnöjdhet

Stockholmshem mäter de boendes kundnöjdhet med hjälp av AktivBos mätning Customer Score Card. Frågorna ställs inom fem huvudområden - service, produkt, profil, attraktivitet och prisvärdhet. Undersökningen görs varje år och når en tredjedel av hyresgästerna. Precis som vid tidigare mätningar fick Stockholmshem 2014 överlag ett gott betyg från hyresgästerna i årets undersökning, även om det finns skillnader mellan till exempel olika bostadsområden och åldersgrupper. Flertalet hyresgäster kan tänka sig att rekommendera Stockholmshem som hyresvärd och i bland annat delområdet ”Hjälp när det behövs” ges goda betyg.

Inom flera områden bröts den svagt vikande trenden från de senaste åren, bland annat förbättrades resultatet något på övergripande nivå för Stockholmshems service. Det var framför allt delindex Rent och Snyggt som bidrog till det höjda betyget, bland annat fick områdena städning i trapphus och tillsyn på källare och vind förbättrade betyg. Vid sidan av den stora undersökningen gör Stockholmshem särskilda mätningar av hur de nyinflyttade i nyproduktionen ser på sitt boende samt av hur hyresgästerna upplever större ombyggnader och stambyten. Kundnöjdhet i nybyggt mättes under 2014 på ett nytt sätt. Dels i samband med inflyttning och dels efter cirka två års boendetid. Resultatet blev en medelgod kundnöjdhet.

Hyresgäst i nybyggda Tygeln.

Resultat Customer Scorecard

Stockholmshems resultat 2014 jämfört med 2013. Andel som svarat ganska bra eller mycket bra.

Resultat Customer Scorecard
Index Stockholmshem 2014 Stockholmshem 2013
Service 81,6 79,9
Produkt 76,4 75,2
Profil 83,0 81,9
Attraktivitet 88,4 88,4
Prisvärdhet 78,3 76,6