Boende och lokaler

Stockholms största bostadsföretag

Den kraftiga befolkningsökningen i länet och i Stockholms stad fortsatte under 2014 och bidrog till en ökning av antalet personer i Bostadsförmedlingens kö. Efterfrågan på befintliga och nyproducerade hyreslägenheter ökade under året och den genomsnittliga kötiden uppgick till 8,9 år för samtliga lägenheter i Stockholms stad och 9,9 år för Stockholmshems lägenheter. Stockholmshems hyror höjdes med 1,5 procent fördelat på tre nivåer från 1,25 procent till som mest 1,75 procent. Antalet byggstarter var lägre än föregående år, men högre än snittet för de senaste åren. Totalt påbörjades 4 000 nya bostäder.

Bostadsförmedlingen sköter all förmedling av Stockholmshems lägenheter till nya hyresgäster. För att ställa sig i Bostadsförmedlingens kö krävs att den bostadssökande är över 18 år och har ett svenskt personnummer. Den bostadssökande betalar 210 kronor per år för sin köplats. Läs mer hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB .

Stockholmshems lokaler hyrs ut av Lokaluthyrningen. Via Stockholmshems webbplats kan sökande hitta och lämna intresseanmälan för lediga lokaler. Läs mer om vår lokaluthyrning.

Stockholmshems bostäder 2014
Andel lägenheter 25 623
Andel av totalt bostäder i Stockholm 5,5%
Andel av totalt hyresrätter i Stockholm 12,8%
Lägenhetsarea, kvm 1 590 270
Medelstorlek, kvm 62
Medelhyra, kr/kvm 1 161

 

Vid årsskiftet 2014/2015 ägde Stockholmshem 25 623 lägenheter och är därmed Stockholms största bostadsföretag. Beståndet motsvarar 5,5 procent av bostäderna inom Stockholms stad och 12,8 procent av samtliga hyresrätter inom kommungränsen. De tre kommunägda bostadsföretagens sammanlagda andel av stadens hyresrätter var vid årets utgång 35 procent. Den största privata hyresvärden är Einar Mattsson Fastighets AB med närmare 4 600 bostäder. De privata hyresvärdarna som finns med på listan med de tio största står vardera för 1-2 procent av hyresrätterna i Stockholms stad. I övrigt finns ett mycket stort antal mindre privata fastighetsägare på hyresmarknaden.

Konkurrentjämförelse - Största hyresvärdarna i Stockholms stad 2014
Area (1000-tal, kvm) Antal hyreslgh Andel av totalt antal hyreslgh, %
Svenska bostäder 1 701 25 458 13%
Stockholmshem 1 590 25 623 13%
Familjebostäder 1 223 18 976 9%
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) 505 7 253 3%
Micasa Fastigheter AB 345 8 027 4%
Einar Mattsson Byggnads AB 313 4 585 2%
D. Carnegie & Co. 252 3 388 2%
Byggnadsfirma Olov Lindgren AB 238 3 190 2%
Wallfast AB 215 3 475 2%
Ikano Fastigheter AB 210 2 951 1%
Totalt de största hyresvärdarna

6 592

102 926 51%