Årsredovisning 2014

Illustrationen som ligger som toppbild är gjord av Karin Efraim Henriksson för projektet Bagarmossen Smartup som startade under 2014. Projektet ska arbeta för en hållbar stadsdelsutveckling och ett mer levande Bagarmossen. Läs mer om projektet här.

Året 2014

Resultatet efter finansnetto uppgick till 285 (301) mnkr inklusive realisationsvinster, som var 0 (57) mnkr.

Nyproduktionen omfattade 153 färdigställda och 486 påbörjade lägenheter.

Bostadshyrorna höjdes från 1 april. Höjningen var 1,25-1,75 procent, som en följd av en fördelning enligt bruksvärdet.

Investeringarna uppgick till totalt 1 425 mnkr, varav 924 mnkr avsåg nyproduktion.

Fastighetsförvärven bestod av bostadsprojekt för nybyggnad och uppgick till drygt 68 mnkr inklusive stämpelskatt.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 555 (548) mnkr.

Utblick 2015